Úvod

Jihočeská projekční a inženýrská kancelář

Projektové dokumentace, rozpočty, kalkulace, inženýring, technický  dozor a poradenství ve stavebnictví

Naším klientům nabízíme služby a poradenství ve výstavbě od fáze výběru pozemku a prvních návrhů, přes zpracování projektových dokumentací, vyřízení stavebního povolení, technický a autorský dozor, výběr zhotovitelů a dílčích zhotovitelů, až po kolaudaci stavby. Zajistíme Vám, že stavba proběhne technicky správně, ekonomicky efektivně a bez dalších neoprávněných vícenákladů.

Naším cílem je minimalizovat náklady spojené s realizací Vašeho stavebního záměru

 • Pomoc při výběru pozemku
 • Studie staveb –  základní návrh objektů a jejich osazení na pozemek
 • Odhady investičních nákladů
 • Zpracování dokumentací pro územní řízení, stavební povolení a ohlášení staveb
 • Zajištění odborných průzkumů a posudků nutných pro získání stavebního povolení
 • Získání stavebního povolení – administrativní činnost
 • Zpracování realizačních dokumentací staveb
 • Zpracování položkových rozpočtů v software KROS plus s cenovou databází ÚRS
 • Organizace výběrových řízení na zhotovitele staveb
 • Organizace výběrových řízení na dílčí dodávky při svépomocném stavění
 • Odborný dohled staveb svépomocí – stavební dozor
 • Kontrolu čerpání rozpočtu
 • Kontrolu oprávněnosti faktur zhotovitele
 • Autorský dozor
 • Technický dozor investora včetně hlídání financování stavby
 • Zpracování harmonogramů staveb
 • Zajištění podkladů pro kolaudaci stavby
 • Kontrolu odstraňování reklamovaných závad